Літературний проект

Портфоліо з теми

«Людина і природа  в оповіданні Г.Тютюнника «Дивак»

Розділ
Опис
1
Предмет
Українська література
2
Назва навчальної теми (за програмою)
Григір Тютюнник. « Дивак »
3
Кількість годин
3 години
4
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (відповідно до програми)
Учень/учениця:
уміє переказувати цікавий епізод із дитинства письменника;
розглядає точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні;
розповідає про особливості характеру Олеся, його обдарованість;
складає план до характеристики цього образу;
висловлює власні міркування про характер хлопчика, оцінює його незвичну поведінку;
пояснює назву оповідання;
вчиться порівнювати літературного героя із собою, вміє написати твір про нього, придумати власне закінчення оповідання.
5
Основні та другорядні навчальні предмети
Міжпредметні зв’язки: природознавство, етика
6
Вік учнів, клас
11 років, 5 клас
7
Стислий опис проекту (етапи вивчення теми відповідно до кількості навчальних годин та програми)
Навчальний проект з теми  «Людина і природа  в оповіданні Г.Тютюнника «Дивак» для 5 класу за програмою української літератури 2013 року. Учні знайомляться з оповіданням, опрацьовують ідейно-художній зміст твору, визначають його тему та ідею, характеризують головних і другорядних персонажів, пояснюють назву твору. Висловлюють своє ставлення до головного героя та оцінюють його незвичну поведінку. Розмірковують над тим, як треба ставитися до природи.
8
План вивчення теми (теми уроків)
Теми уроків (3)
1. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.
2. Г. Тютюнник. «Дивак». Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.
3. Г. Тютюнник. «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.
9
Ключове  запитання
-         Чи впливає краса навколишнього світу на духовне становлення особистості?
Тематичні  запитання
-         Чи є людина частиною природи?
-         Як людина повинна ставитися до природи?
-         Що означає вислів «берегти природу»?
-         Що таке внутрішній світ людини?( Усе, пов’язане з людською душею, а саме: почуття, думки, бажання, прагнення, інтереси).
-         Як автор ставиться  до героя?
Змістові  запитання
-         Коли відбуваються події в оповіданні?
-         Куди вирушив Олесь зимового ранку?
-         Як  хлопець сприймав снігову природу?
-         Чому герой  не поспішав до школи, а багато часу проводив на природі, спостерігаючи за нею?
-         Чим пояснити самотність Олеся, не сприйняття ним шумної ватаги школярів?
-         З приводу чого Федько Тойкало образив хлопця, звинувачуючи його у зрадництві?
-         За чим спостерігав герой, розглядаючи дно річки через лід? Як він відреагував на побачене?
-         Через що виникло непорозуміння між Олесем і Матильдою Петрівною?
-         Чому ображений хлопець опинився серед верболозів? Як перебування на лоні природи заспокоїло його від обурення?
-         Чи схвалювали дорослі чоловіки в селі  та дід Прокіп захоплення Олеся?
-         Чому хлопець не розумів те, що про нього говорили люди?
-         Чому Федько Тойкало вирішив помиритися з Олесем? Що подарував йому дивак  на цю люб’язність?
-         - Чого навчає Олеся дід? Чи погоджується внук з дідовою наукою?
   - Чому наприкінці оповідання з’являються  образи Івасика-Телесика та гусей ?
-         -Яка головна думка оповідання?
10
Діяльність учнів та вчителя
Перший тиждень.
На першому уроці оголошую тему проекту «Людина і природа  в оповіданні Г.Тютюнника «Дивак». Демонструю презентацію з даної теми, проводжу анкетування,  а також роздаю буклети для учнів та їх батьків про метод проектів, які вони опрацьовують вдома. Даю завдання прочитати твір. В позаурочний час аналізую заповнені анкети, на основі яких об’єдную учнів у групи за рівнем обізнаності з теми. На другому уроці розподіляю учнівські групи, роздаю завдання для кожної групи, пояснюю інструкцію "Як працювати в групі". Перевіряю обізнаність учнів з теми, пропоную список літератури, яка допоможе учням підготувати завдання.
Другий тиждень.
Н третьому уроці перевіряю, як учні працюють над запропонованими завданнями( читають текст, збирають інформацію, аналізують та узагальнюють).В позаурочний час контролюю їхню роботу, проводячи консультації. На четвертому уроці обговорюємо, у якій формі учні будуть звітувати про виконану роботу. Також знайомлю дітей з критеріями оцінювання їхньої роботи ( презентації, роботи в групі).
Третій тиждень.
До п’ятого уроку учні упорядковують матеріал, розподіляють ролі для представлення та захисту проекту.
На останньому уроці  учні представляють результати своєї діяльності: презентації, схеми, малюнки, твори.
10
Результат роботи (вид)
11
Список літератури
1. Тютюнник Г. Автобіографія // Українське слово. - К.: Рось, -1994.-С. 237-240.
2.Коваленко Л.Т. Українська література: підруч. Для 5 класу загальноосвіт. навч. закладів/Л.Т. Коваленко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2013._288 с.
3. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі.
- К.:  Проза, 1995 - С. 221-237.
4. Ситченко А.Л. Від героя до автора. Посібник для вчителів. Тернопіль, 1993.-192с.
5.Мовчан Р. В. Українська література: Кн. для вчителя: 5 кл. — К.: Генеза, 2005. -248 с.

12
Оцінювання роботи (проекту)
З метою визначення обізнаності учнів з теми «Людина і природа  в оповіданні Г.Тютюнника «Дивак»» пропоную виконати тестові завдання та заповнити З-Х-Д- схему. Впродовж роботи над проектом проводжу консультації з тих питань, які незрозумілі учням. На останньому уроці учні презентують свою роботу. З метою вивчення рівня засвоєння знань пропоную учням тестові завдання та заповнення З-Х-Д- схеми. Оголошую результати проекту.

1 коментар: