Я - вчитель


Пять причин вважати себе сучасним учителем 

      Професія вчителя – це одна з вічних професій, це початок усіх професій. Можуть змінюватися умови та засоби навчання, але не зміниться головне призначення вчителя -  навчити людину бути Людиною.
     Перш ніж назвати себе сучасним учителем, слід знати: який він, сучасний учитель. А. Дістервег говорив: «…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу; поява ж учителя молоді, який сам живе в минулому, викликає лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу із своїм часом і мислять суголосно зі своїми сучасниками».
    Економічні і соціокультурні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, зумовлюють необхідність в педагогах, що володіють високою професійною компетентністю. Отже, сучасний учитель – це не тільки вчитель-предметник, а й знавець дитячих душ, вихователь. Щоб досягти значних успіхів у своїй діяльності, сучасний учитель повинен уміти правильно використовувати принципи і методи педагогічної технології.
     Від педагога залежить прогрес сучасного і майбутнього суспільства, країни, саме на нього покладена відповідальність за інтелектуальну і морально-естетичну, тобто базисну, підготовку підростаючого покоління.
      Я намагаюся йти в ногу з розвитком суспільства, науки, освіти. Добре знати науку, на основі якої побудований предмет, який викладаю, бути здатному самостійно досліджувати деякі питання – це одна, перша, причина вважати себе сучасним учителем.
    Друга, не менш важлива причина сучасності – вміти передати свої знання учню; і не тільки передати, а й навчити учня самому здобувати знання, поглиблювати їх протягом усього життя. Саме цим займаюсь і сама: навчаюсь весь час, освоюю все нове.
     Щоб передати учням знання, навчити їх учитися, слід викликати в здобувачів знань інтерес до предмету, зацікавити навчанням. На сучасному етапі це можливо із застосуванням сучасних методів і технологій навчання. Я використовую сучасні технології. Це теж одна з причин, можна назвати її третьою, вважати учителя сучасним.
     Четвертою причиною моєї сучасності як учителя – це те, що я затребувана. Я надаю допомогу кожному, хто до мене звертається: чи то учень, чи то педагог, чи хтось із батьків; працюю не тільки задля заробітку, а й для виконання своєї місії – бути вчителем. Я вчитель, педагог, що любить дітей, спілкування з ними, на урок до мене діти йдуть із задоволенням.
     Пятою причиною вважати вчителя сучасним, на мою думку, є творчі здібності вчителя. Мої творчі захоплення різноманітні: витинання, оформлення стендів, класної кімнати, сцени для проведення тематичних заходів, застосування кмпютерних технологій під час проведення навчально-виховного процесу в школі...
     Сучасний вчитель повинен бути активним, комунікабельним, толерантним, впевненим у собі, компетентним і, звичайно, працьовитим. Тож ставлю перед собою високу планку, чого і всім учителям бажаю: завжди йти з часом у ногу, збагачувати професійні компетентності протягом усього життя, бо від нас залежить майбутнє наших дітей, нашої держави.

Немає коментарів:

Дописати коментар